Generace Víry

Otevřené křesťanské společenství nabízející alternativu k tradiční církvi

Vás zve
na zvláštní studijní setkání

v sobotu 24.května 2014

Tradice neznamená ochraňovat popel,
ale předávat oheň.

Místo setkání:

Centrum Generace
(Palachova 504 / 7, Liberec; naproti centru Plaza, mapka)


Začátek v 10:00 hodin

Program:

Kánon - folklor, sbírka mouder anebo měřítko?

Proces vzniku Bible, kontexty, souvislosti, kritika, důkazy a sociálně-politické vlivy. Co se do Bible nevešlo? Je Bible správně přeložena? Kdo ji ve skutečnosti napsal?

Podívejme se na Bibli novým pohledem, objevme její kořeny, ducha, sílu, vybroušenost. Různé pohledy, aspekty, ukotvení, uchopení. Teologie, věda, archeologie. Přijměte pozvání a nechte se nadchnout!

Pokračování cyklu setkání zaměřených na intenzivní nekonzumní hloubkové studium & strhující vhled do Biblického sdělení, do okolností a kontextu vzniku Bible, odkrývání různých rovin pojmu víra nebo církev. Toto studium není pro intelektuály, je pro život.

Velmi kvalifikovaným průvodcem je Jan Caldr, magistr teologie, pro něhož je studium vášní a jehož darem je umění předat složité věci jednoduše. Inspiruje, baví, osvěží.

Úkol:

Jako výchozí informaci si přečti v jakémkoli biblickém slovníku heslo Bible (ideálně Biblický slovník A. Novotného - ZDE).

Program pro děti je zajištěn.Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš.
Bible, Dt 13:1

Slovo Bible či kánon zní velmi archaicky, starobyle. Často má mnoho negativních příchutí a asociací plynoucích ze zkušeností zneužívání těchto pojmů v minulosti. Bible bývá vnímána jako kniha pohádek nebo starodávných textů, jako nástroj k manipulaci slabých či jen jako povinná literatura. Známe ale skutečně obsah Bible a příběh jejího vzniku?
Pojďme společně ke kořenům, seznamme se s životopisem Bible. A přispějme k tomu, aby Bible našla snadněji cestu k lidem.


K čemu by společné studium mělo vést:

Prosíme o dochvilnost, ať plně využijeme čas a studijní atmosféru.

Studijní setkání se budou konat každý měsíc. Témata jsou předem dána a jejich náplň i osnovu můžete dotvářet svými dotazy a tipy do diskuse.

Příští studijní setkání

14.června 2014 - Církev – SZ / NZ, kde je jádro, co si myslí Bůh? Jak promítnout Boží představu církve do našeho počínání dnes?

Další návrhy témat pro společné studium:
Ranní session s Bohem

Každou sobotu 9:00 - 9:40 hodin v Centru Generace se koná pravidelné setkání věnované společným modlitbám, ranní probouzení s Bohem, bytí s Bohem, cítění Boha a naslouchání Bohu.
Bez toho totiž jsme jen prach.
Všichni jsou vítáni!

Kontaktní osoba: Kája, Janča

"Když se sejdou dva anebo tři, já jsem mezi nimi!"

KristusAkce 2014

Výhled, náčrt, výzva.

První týden letních prázdnin (červenec) - Dovolená GV na Farské Louce
Důležitá informace - parkování v Centru Generace

Ideálně a nejjednodušeji využijte parkoviště v Plaze (o víkendu ZDARMA). Pokud chcete parkovat u Centra, při vjezdu na parkoviště je závora, která jde otevřít výhradně parkovací kartou, která je k dispozici v Centru. Tuto kartu si můžete půjčit a po použití vrátit zpět na místo.
V žádném případě se nesmí používat zvonek na hotel ani při vjezdu ani při výjezdu z parkoviště, zaměstnanci hotelu vám nesmí otevřít a tak tuto možnost prosím ani nezkoušejte.

K dispozici máme pouze dvě označená parkovací místa č. 411 a 412, na každé parkovací místo se za sebou vejdou 2 auta, tudíž při dobré vůli 4 parkovací místa celkem. Žádná jiná parkovací místa se prozatím nesmí používat, ani když je parkoviště zdánlivě volné! V případě, že vám parkovací místa nestačí, využijte zmíněné parkoviště v Plaze.
Děkujeme za pochopení.
Případné info: Kája Činčalová (Tel.: 723 449 585)


Příští setkání:

Sledujte webový kalendář!

Naleznete zde jak aktuální témata a podrobnosti setkání, tak i organizační schůzky a nejrůznější příležitostné tipy a pozvánky!

Máte svůj tip, který by mohl zajímat ostatní? Vložte ho do kalendáře sami! K tomu je jen třeba se registrovat a pokud již registrováni jste, tedy se přihlásit. Přímý odkaz viz návod k použití webu.

Více informací & kontakt:

QR kód pro SMART telefony
Generace Víry
kontakt@generaceviry.cz
Telefon: 605 119 790Nejčerstvější a aktuální informace

naleznete vždy na webu www.generaceviry.cz

Zaregistrujte se zde a mějte blízko k zajímavým lidem i informacím, tvořte obsah webu a komunitu!

Jak se zaregistrovat na webu Generace Víry?

Návod pro použití webu Generace Víry
S vírou do vírů života!


S vírou do vírů života!