Generace Víry

Otevřené křesťanské společenství nabízející alternativu k tradiční církvi

Vás zve
na zvláštní studijní setkání

v sobotu 12.dubna 2014

Tradice neznamená ochraňovat popel,
ale předávat oheň.

Místo setkání:

Centrum Generace
(Palachova 504 / 7, Liberec; naproti centru Plaza, mapka)


Začátek v 10:00 hodin

Program:

Víra - slovo, pocit nebo čin?

Po delším čase startujeme opět cyklus setkání zaměřených na intenzivní nekonzumní hloubkové studium & strhující vhled do Biblického sdělení, do okolností a kontextu vzniku Bible, odkrývání různých rovin pojmu víra nebo církev. Toto studium není pro intelektuály, je pro život.
Velmi kvalifikovaným průvodcem je Jan Caldr, magistr teologie, pro něhož je studium vášní a jehož darem je umění předat složité věci jednoduše. Inspiruje, baví, osvěží.

Úkol:

Přečti si v Bibli texty:
Židům 11.kapitola
1.kniha Mojžíšova 15:1-6
Jako výchozí informaci si přečti v jakémkoli biblickém slovníku heslo Víra (ideálně Biblický slovník A. Novotného - ZDE).

Program pro děti je zajištěn.V jednoho Boha budeš věřit.
Bible, 1.přikázání, Exodus 20.kap.

Slovo víra je tak opotřebované, že jej často bereme jako klišé, pozadí nebo jen opak konkrétna. Známe ale skutečně význam pojmu víra?
Pojďme společně ke kořenům a dejme zítřku svou víru čistší a hlubší. Podívejme se na víru novým pohledem, objevme její podstatu, dynamiku a náboj. Zkusme uchopit víru jako dar od Boha, kterým je. Různé pohledy, aspekty, ukotvení, uchopení, předávání, zdroje. Přijměte pozvání a nechte se nadchnout!


K čemu by společné studium mělo vést:

Prosíme o dochvilnost, ať plně využijeme čas a studijní atmosféru.

Studijní setkání se budou konat každý měsíc. Témata jsou předem dána a jejich náplň i osnovu můžete dotvářet svými dotazy a tipy do diskuse.

Příští studijní setkání

17. nebo 24. května 2014 - Kánon - proces vzniku Bible, kontexty, kritika, důkazy a sociálně-politické vlivy
14.června 2014 - Církev – SZ / NZ, kde je jádro, co si myslí Bůh? Jak promítnout Boží představu církve do našeho počínání dnes?

Konkrétní data budou ještě upřesněna.

Další návrhy témat pro společné studium:Výlet pod Kozákov

Vzhledem ke stavu kvetoucích třešňových sadů a s tím spojeným vizuálním zážitkem se naskýtá myšlenka takto zážitkového jarního výletu pod Kozákov. V sobotu odpoledne? Zájemci i zvědavci nechť kontaktují Petru V. (777 094 754).
Ranní session s Bohem

Každou sobotu 9:00 - 9:40 hodin v Centru Generace se koná pravidelné setkání věnované společným modlitbám, ranní probouzení s Bohem, bytí s Bohem, cítění Boha a naslouchání Bohu.
Bez toho totiž jsme jen prach.
Všichni jsou vítáni!

Kontaktní osoba: Kája, Janča

"Když se sejdou dva anebo tři, já jsem mezi nimi!"

KristusProjekt 40

Tradiční Popeleční středou 5.3.2014 začala postní doba. Čtyřicet dní do Velikonoc. Tím startuje i další ročník originálního Projektu 40. Půst znamená mimo jiné zastavit se a dopřát si čas na otázku, zda mi dává smysl to, co dělám. Znamená to třeba i zpomalit otupující tempo, aby moje duše dohnala tělo. K tomu může výborně pomoci Projekt 40.

Každý den se chvíli zastav, rozhlédni se, vezmi foťák a zkus zachytit kousek něčeho krásného, zajímavého, povzbudivého, bláznivého nebo něčeho úplně běžného. Momentku všedního dne.

1 den do Velikonoc = 1 zajímavá fotka
40 dní do Velikonoc = 40 fotek
40 dní x několik rozdílných lidí = spousta pestrého materiálu k výstavě

Ze všech fotografií bude uspořádána speciální výstava s doprovodným velkým revuálním programem. Výstava bude mít venkovní vernisáž 10.5.2014 spojenou se snídaní, dále budou fotky umístěny v unikátní záchodové galerii Wildcat ve Vratislavicích nad Nisou (možné je, že o výstavu projeví zájem i některá z prestižních libereckých organizací např. Centrum Generace).

Informace u vynálezce Projektu 40: Zdeňky Matějkové (ena.k@seznam.cz)Víkend GV v Harrachově

První týden v květnu - víkend GV na chatě v Harrachově:
Informace a koordinace: LucKa, www.generaceviry.cz/harrachov
Akce 2014

Výhled, náčrt, výzva.

První týden letních prázdnin (červenec) - Dovolená GV na Farské Louce
říjen 2014 - Setkání GV s hostem - Kornelius Novak
Důležitá informace - parkování v Centru Generace

Ideálně a nejjednodušeji využijte parkoviště v Plaze (o víkendu ZDARMA). Pokud chcete parkovat u Centra, při vjezdu na parkoviště je závora, která jde otevřít výhradně parkovací kartou, která je k dispozici v Centru. Tuto kartu si můžete půjčit a po použití vrátit zpět na místo.
V žádném případě se nesmí používat zvonek na hotel ani při vjezdu ani při výjezdu z parkoviště, zaměstnanci hotelu vám nesmí otevřít a tak tuto možnost prosím ani nezkoušejte.

K dispozici máme pouze dvě označená parkovací místa č. 411 a 412, na každé parkovací místo se za sebou vejdou 2 auta, tudíž při dobré vůli 4 parkovací místa celkem. Žádná jiná parkovací místa se prozatím nesmí používat, ani když je parkoviště zdánlivě volné! V případě, že vám parkovací místa nestačí, využijte zmíněné parkoviště v Plaze.
Děkujeme za pochopení.
Případné info: Kája Činčalová (Tel.: 723 449 585)


Příští setkání:

Sledujte webový kalendář!

Naleznete zde jak aktuální témata a podrobnosti setkání, tak i organizační schůzky a nejrůznější příležitostné tipy a pozvánky!

Máte svůj tip, který by mohl zajímat ostatní? Vložte ho do kalendáře sami! K tomu je jen třeba se registrovat a pokud již registrováni jste, tedy se přihlásit. Přímý odkaz viz návod k použití webu.

Více informací & kontakt:

QR kód pro SMART telefony
Generace Víry
kontakt@generaceviry.cz
Telefon: 605 119 790Nejčerstvější a aktuální informace

naleznete vždy na webu www.generaceviry.cz

Zaregistrujte se zde a mějte blízko k zajímavým lidem i informacím, tvořte obsah webu a komunitu!

Jak se zaregistrovat na webu Generace Víry?

Návod pro použití webu Generace Víry
S vírou do vírů života!


S vírou do vírů života!