Generace Víry

Otevřené křesťanské společenství nabízející alternativu k tradiční církvi

na pravidelné setkání

v sobotu 12. února 2022
Tradice neznamená ochraňovat popel,
ale předávat oheň.


Místo setkáníZačátek v 10:00 hodin
Přijď, jaký jsi!Setkání hraje roli jazyka či mostu, který nám umožňuje vyjadřovat a sdělovat vlastní zkušenosti a vidění světa.

Zážitek vzniká v momentě, kdy se osobní zkušenosti a reflexe protnou nebo do sebe zapadnou jako puzzle. To nám umožní zahlédnout zase o něco větší kousek světa, který nás obklopuje.

Nejen že objevujeme svět, ale zároveň vytváříme, rozšiřujeme a aktualizujeme rámec našeho života - to akvárium, v němž se se pohybujeme.

Program, jak vidno, je tedy tvořen živým vstupem na místo dění.

Přijď, jaký jsi!


Příští setkání / výhled


Aktuální informace o setkáních GV jsou vždy na webu generaceviry.cz/setkani.


Co je to teologie?

Obecná definice říká, že teologie je reflexí víry – v teologii jde o interpretaci víry, její vyjádření, domýšlení a konfrontaci s dějinnými modely naší orientace ve světě. Přičemž víra = vztah k Bohu.

Slovo teologie pochází z řeckého [θεολογία] theologia (theos = bůh + logos = slovo). Odtud přeneseně do češtiny slovo o Bohu, nebo bohosloví, obecně nauka o Bohu.

V životě víry hraje významnou roli jazyk. Svědectví se děje prostřednictvím řeči. Už to, že něco stojí za řeč, naznačuje význam.

Teologie používá k výkladu svědectví o Bohu nejen lidská slova, ale i filozofické představy. Metafora jako neobvyklé spojení známých kódů, kterému se jazyk nejprve vzpírá, může být signálem nové skutečnosti.

Ježíš často mluvil inovující metaforou o království Božím a doplňoval to dalšími metaforami „Království Boží je jako...“. Smyslem interpretace je především zprostředkování mezi různými podobami projekce světa. Postavit most.

Pravidlo metaforické výměny

Tam, kde posluchač (nebo čtenář) metaforické sdělení přijme, vstoupí vlastně do jeho alternativního světa a získá tak odstup od světa, který do té doby považoval za jediný skutečný a pravý. Tím se dívá jakoby z jiné pozice do kruhu, v němž žije. Dosavadní svět se začne jevit jako „okolí“ a celý se ocitne v novém světle.

Vlastně se tak pouze vytváří prostor pro jiný úhel pohledu.

Je to hra, ve které si každý určuje pravidla sám.


Proč setkání?

K naplnění základních lidských potřeb stačí málo. Nádech, kus chleba, příběh a dotek - kontakt s tím, co je mezi nebem a zemí.

Aplikovaný Newtonův zákon setrvačnosti říká, že dokud nejsme vnější silou donuceni změnit svůj stav, setrváváme v klidu nebo v pohybu rovnoměrném a přímočarém. Když stereotypy vypěstovaná slepota nebo životní chvat ukusují z našich základních potřeb, pomůže někdy jen vnější síla, zastavení.

Protože

Setkání je vnější silou - vyvažuje supermarketové kolovrátky uvnitř i vně, napomáhá k nadhledu a nabízí sousto nevšedna. To sousto nepřichází samozřejmě, nýbrž jen tehdy, když v sobě objevíme hlad po něm a když se o něj rozdělíme. Může se zdát, že jde o titěrnosti, ale když přestanou být v našem životě samozřejmé, hladovíme a tážeme se proč. Proto setkání.
Všechno má své místo / Richard Rohr

Kniha Richarda Rohra o spiritualitě, modlitbě a nalezení Boží přítomnosti ve všedním životě. Jiný úhel pohledu, svěží přístup!

Účelem tohoto zkoumání není dostat se někam dál. My, západní lidé, se orientujeme na dosažení cíle. Jsme spotřebitelé. Nedovedeme si představit, že bychom dělali něco, co by nás nikam nepřivedlo.

Ale se vší uvážlivostí musíme pochopit, že toto není úsilí, které by nás mělo někam přivést. Výchozím bodem je, že už tam jsme. Nemůžeme dojít k Boží přítomnosti. Už v ní naplno jsme. To, co chybí, je uvědomění si toho. Bůh udržuje naši existenci s každým naším nádechem. Když se znovu nadechneme, znamená to, že si nás Bůh znovu a znovu vyvoluje. Není nic, čeho bychom měli dosáhnout nebo se naučit. Potřebujeme se však některým věcem odnaučit.

Kniha ke stažení (PDF)
Dobrá báseň je příspěvek realitě. Svět už není nikdy stejný, jakmile do něj přidáte dobrou báseň. Dobrá báseň pomáhá změnit tvar vesmíru, pomáhá každému rozšířit jeho vědomí o sobě samém a o světě kolem.
- Dylan Thomas
Starověk biblických příběhů podle klimatologa Václava Cílka

Objevné souvislosti, biblická kultura v kontextu klimatu a životních podmínek (43 minut).


Ke stažení zde.
Trocha teorie

Metafora je přenesené pojmenování na základě podobnosti, obrazné vyjádření. Je to nádoba na obrazy, kód pro dorozumívání o nehmotných věcech.

Klišé je opotřebovaná metafora, automatizovaná formulka. Nádoba s děravým dnem. Vzpomínka na město, kde nikdy nikdo nebydlel.

Bohoslužba je pěstováním citlivosti vůči obrazům, vnímání duchovního rozměru, vytváření vlastních nových zkušeností, reflexí a vyjádření. Opakování frází a rituálů bez obsahu deformuje společnost i společenství a vede na šikmou plochu. Nalézáním smyslu procházíme proměnou.

Kognitivní funkce jsou všechny funkce, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat neustále měnícím se podmínkám prostředí. Člověk si pomocí těchto procesů uvědomuje sám sebe a okolní svět, učí se myslet v souvislostech. Procvičování těchto funkcí posiluje orientaci v realitě, pozornost, koncentraci, paměť, ale také schopnost vyjadřovat se, tím tvořit realitu a nacházet v ní vlastní těžiště.

Kognice je důležitá, protože to je celostní mentální schopnost, která umožňuje úspěch. Využívá zkušeností, emočních prožitků, souvisí s mobilitou člověka. Rozvoj kognice není jen lepší cesta k učení, ale souvisí i s potřebou člověka vytvářet vztahy.

Kognitivní funkce ovlivňují i náš duchovní život, osobní spiritualitu, kvalitu kontaktu s Bohem.

Přednáška o islámu / záznam

Stáhněte si audio záznam přednášky o islámu (mp3). Přednáška se konala 12.3.2016, informace.


Setkání s Romanem Machem 14.5.2016 na téma Večeře páně v jiném úhlu pohledu - audio záznam ke stažení (40 MB, .m4a)
Finance - účet Generace Víry

Generace Víry (IČ: 02253836)

Číslo účtu: 2900562673 / 2010

Posílám dary Posílám desátky

Kontakt na pokladníka: Lucie T. 606 753 053
Příští setkání:

Sledujte webový kalendář!

Naleznete zde jak aktuální témata a podrobnosti setkání, tak i organizační schůzky a nejrůznější příležitostné tipy a pozvánky!

Máte svůj tip, který by mohl zajímat ostatní? Vložte ho do kalendáře sami!

Více informací & kontakt:


Generace Víry
kontakt@generaceviry.cz
Telefon: 605 119 790S vírou do vírů života!S vírou do vírů života!