Vítejte,

Uživatelské jméno:

Heslo:[ ]


Datum / Čas

 


Počítadlo

Dnes na této stránce ...
celkem: 0
unikátních: 0

Celkem na této stránce ...
celkem: 17485
unikátních: 9532

Stránka ...
celkem: 80224
unikátních: 21194

Online

Dnes na této stránce ...
celkem: 0
unikátních: 0

Celkem na této stránce ...
celkem: 17485
unikátních: 9532

Stránka ...
celkem: 80224
unikátních: 21194

 

Liturgie - sváteční rituál anebo životní styl?

Když se řekne náboženství anebo církev, jaksi automaticky k tomu patří liturgie. Liturgie je obecně vnímána jako vnější projev církevních obřadů.

Dnes se můžeme setkat s nejrůznějším pojetím liturgie. Dá se dokonce říci, že každá církev, ba každé duchovní hnutí nebo organizace má svou specifickou liturgii, která spoluvytváří její identitu. Liturgie se vyvíjí v průběhu věků. Byla obřadem, ve kterém se lidé setkávali s Bohem podle přesně daného scénáře. Byla ohniskem válek při sporech o její pravou a ryzí podobu. Byla ideologií i politickým programem. Byla stereotypem či šablonou pro život členů té či oné skupiny. Tím vším a mnohým dalším byla a dodnes je. Bohužel dnes často bývá i již zcela neužitečnou a nesrozumitelnou změtí a snůškou kusých zvyků i zlozvyků, bývá vydávána za posvátno a často se stává náhražkou za skutečný kontakt s Bohem v běžném běhu života.

V každé době se mluví jiným jazykem a lidé si vždy znovu potřebují ozřejmit a přeložit staré rituály do svého jazyka a svého kontextu, pakliže je mají smysluplně začlenit do svých životů.

 • Co je to liturgie? Co je jejím smyslem?
 • Jak moc potřebuji liturgii pro svůj život?
 • Je troufalé či dokonce rouhavé odmítat zaběhlou liturgii?
 • Je liturgie něco, co se má vyvíjet v závislosti na vývoji společnosti, myšlení, atd.?
 • Jak by měla vypadat moderní liturgie?
Pojďme společně pátrat po obsahu slova liturgie. Pojďme se podívat na podstatu věci, najít kořen a zkusit zformulovat moderní definici liturgie.


"Nikdo nepřišívá záplatu z nové látky ke starému plášti; jinak se ta nová výplň od starého utrhne a díra je ještě horší. Nikdo také nelije nové víno do starých nádob; jinak to nové víno roztrhne nádoby, víno se vylije a nádoby se zničí. Nové víno se přece lije do nových nádob."

Kristus, Markovo evangelium 2:21-22


Liturgie (z řec. λειτουργία veřejná služba, z λειτος veřejný a εργον dílo, práce) znamená dnes bohoslužbu, veřejné shromáždění podle tradice a pravidel toho kterého náboženství či církve. Pravidlům pro bohoslužbu se říká ritus nebo také rituál.


V antickém Řecku znamenala liturgie břemeno či službu v zájmu celé obce, která se ukládala zejména bohatým občanům. Mohlo se jednat například o vystrojení veřejného svátku či oslavy nebo v Athénách o postavení a vyzbrojení válečné lodi, a to na vlastní náklady. Liturgie tak do jisté míry nahrazovala placení daní, nebyla však pravidelná. Později se pojem používal i pro jakýkoli neplacený úřad a veřejnou službu.

Dnes představuje souhrn bohoslužebných úkonů a obřadů a jejich pevně stanovený řád, bohoslužebný pořad.
Bohoslužba je nábožensky motivované setkání lidí za účelem komunikace s božstvem, setkání s ním nebo oběti, která mu má být přinesena. Bohoslužba se může odehrávat v prostoru pro ni určeném (chrám, kostel, modlitebna, synagoga, mešita, pagoda apod.), v obyčejném domě nebo na volném prostranství či v přírodě. Bohoslužba má ritualizovaný, tradičně předávaný průběh, avšak existují i bohoslužby spontánní.

Bohoslužba navozuje otázku kdo komu slouží. Slouží Bůh? Slouží člověk? Byl by lepší překlad bohuslužba?

Ve spojení s historickým významem by liturgie neměla být odtržená od běžného života. Naopak by měla být pro život užitečná a s životem pevně spjatá.

Měla by pomoci:
 • Hledat Boha – zprostředkovat setkání & kontakt s Bohem, kontakt s Biblí
 • Budovat a pěstovat vztahy – poznávat se, spolupracovat
 • Vést k aktivitě - užívat své dary, naplňovat Kristovo pověření: být učedníkem a získávat učedníky; sloužit, pomáhat, být prakticky užiteční druhým
Liturgie má smysl když
 • se setkáme s Bohem
 • se setkáme s novými lidmi
 • spolu prožijeme něco nevšedního
 • někomu pomůžeme
Nechť tedy liturgie dneška inspiruje, nabijí energií, rozveselí, pomůže!Právník, lékař a kazatel si spolu vyšli do lesa na lov. Natrefili na jelena a všichni najednou vystřelili. Jelen padl, ale nebylo jasné, kdo ho vlastně skolil. Tak nad ním stáli a hádali se, až je tam našel hajný.
Poprosili ho o radu jako odborníka, ať rozhodne jejich spor. Hajný zastřelené zvíře krátce prohlédl a kategoricky prohlásil: „Bezpochyby ho střelil kazatel.“
Právník se na něho díval podezřívavě: „Jak jste to tak rychle poznal?“
„Jednoduše. Šlo to jedním uchem tam a druhým ven.“Sobota 09.prosinec 2017 - 11:42:29 by K.
Posted in Křesťanství | Komentáře: 0 |   Zaslat někomu   verze pro tisk    Kategorie příspěvků