Vítejte,

Uživatelské jméno:

Heslo:[ ]


Datum / Čas

 


Počítadlo

Dnes na této stránce ...
celkem: 0
unikátních: 0

Celkem na této stránce ...
celkem: 17946
unikátních: 9918

Stránka ...
celkem: 81152
unikátních: 21828

Online

Dnes na této stránce ...
celkem: 0
unikátních: 0

Celkem na této stránce ...
celkem: 17946
unikátních: 9918

Stránka ...
celkem: 81152
unikátních: 21828

 

Otevřít Bibli

Bývaly časy, kdy umění psát patřilo jen výjimečným učencům. Bývaly časy, kdy se velká životní moudra, zkušenosti a pravdy předávaly v jednoduchých příbězích, které nebyly psané, jen se vyprávěly dále, z generace na generaci. Lidé ve všedním shonu za živobytím nemívali nikdy mnoho volného času pro luštění složitých nauk. Příběh byl, je a bude nejsilnějším a nejjednodušším nositelem poznání a průvodcem na životní cestě osobního i duchovního růstu a zrání.

Bible je knihovnou příběhů. Původně ústně uchovávané příběhy se postupem doby zapisovaly. Čas, dějinné vlny a vichry bojů víry je protříbily, profiltrovaly, prověřily. Éra knihtisku zavalila civilizaci stohy knih, které je třeba přečíst. A na světě jsou stohy překladů Bible, jejích výkladů, polemik a diskusí.

Osobnosti historie i křesťanství, vůdci reformace i obyčejní lidé zkoumali Bibli, aby z ní těžili sílu pro život, morální základ pro společnost, argumenty pro či proti anebo třeba aby hledali odpovědi na otázky po budoucnosti. Zkoumání Bible při jejím rozsahu a v dobových kontextech byla vždy náročná záležitost. Znamenalo to seznámit se nejen se samotným biblickým textem, ale zároveň jej stavět do relace doby, mentality lidí. Znamenalo to porovnávat a vyhodnocovat mnoho textových pasáží. Dříve to znamenalo investovat mnoho peněz pro zakoupení drahé knihy. Znamenalo to mít dovednost si mnoho pamatovat, umět nalézat souvislosti, analyzovat, mít odvahu konfrontovat a činit závěry. Prakticky to znamenalo také prosedět dny a noci u blikotající svíčky a listovat a hledat.

Moderní doba, internet a on-line aplikace nabízejí mnohem efektivnější a pohodlnější způsob pro zkoumání Bible. Pouhé příběhy nestačí. Je vyžadován vědecký přístup, utříděné informace, čísla, argumenty podložené černé na bílém. To vše je dnes volně přístupné každému. Každý – doktor teologie i zvědavec – si může projít množství překladů Bible do češtiny i do jiných jazyků. Díky internetu každý má k dispozici wikipedii nebo tisíc jiných zdrojů informací.

Bible ovšem zůstává. Je zdrojem poznání, nástrojem k růstu i terčem kritiky. Zůstává navzdory a je milníkem, který nikdo nemine bez povšimnutí.

Takže zbývá jen setřást předsudky, odložit výmluvy typu možná jednou a až bude víc času, pokusit se zastavit v přívalu stresu a hustém proudu mediálních kanálů. Protože Bible tady je a tím pádem je nejvýše záhodno zjistit, co je za tím.

Jestli jste Bibli nikdy neotevřeli a upadnete po přečtení první stránky do stavu rozčarování (přeci jen to není konzumní novinový sloupek), zkuste si najít někoho ve svém okolí, s kým si o tom popovídáte. Určitě najdete příjemnou cestičku, jak do toho. Jestli ve svém okolí nenalézáte takovou blízkou duši, napište nám, rádi vám pomůžeme něco vymyslet. Buď vám nabídneme tip nebo setkání.

Jestli Bibli nemáte, najdete ji volně a zdarma na internetu. A pokud Bibli znáte a rádi se dostáváte věcem pod povrch, využijte naše tipy pro studium Bible. Přehled nejjednodušších webových on-line aplikací pro čtení a studium Bible naleznete zde v článku Teologie zdarma.

Nezapomínejte při tom všem ale na staré dobré obyčejné příběhy! Svůj příběh je třeba prožívat a umět jej vyprávět. Příběhům druhých je třeba naslouchat.
Písmenka v posvátných knihách nejsou víc, než jen zaznamenaná slova. Hlas, jenž k nám jimi mluví, je schován za těmi písmeny. Zkuste jej zaslechnout...

Pátek 08.červen 2012 - 12:52:12 by K.
Posted in Tipy & zajímavosti | Komentáře: 0 |   Zaslat někomu   verze pro tisk    Kategorie příspěvků