Vítejte,

Uživatelské jméno:

Heslo:[ ]


Datum / Čas

 


Počítadlo

Dnes na této stránce ...
celkem: 0
unikátních: 0

Celkem na této stránce ...
celkem: 14735
unikátních: 3611

Stránka ...
celkem: 76152
unikátních: 18909

Online

Dnes na této stránce ...
celkem: 0
unikátních: 0

Celkem na této stránce ...
celkem: 14735
unikátních: 3611

Stránka ...
celkem: 76152
unikátních: 18909

 

Seznam událostí - Prosinec 7

<< Listopad Prosinec 2019 Leden >>
<< 2018 Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec   2020 >>
Všechny události na Prosinec 7:

Sobota 07.prosinec 2019 v 18:00 - Obřad Večeře Páně
Vložil: K.  Kategorie: Setkání Generace Víry v Liberci  Kontakt: kontakt©generaceviry.cz 
Kdy: Sobota 07.prosinec 2019 v 18:00 Konec: Sobota 07.prosinec 2019 v 20:00
Místo: U Lucky & Janči doma

Místo setkání

 • U Lucky & Janči
 • Telefon Lucka: 606 753 053
 • Parkování přímo na místě.
 • Setkání v Centru se tentokrát NEKONÁ.
 • Adresa: Brunclíkova 90, Liberec - Vesec, mapka (druhá varianta adresy U Statku 90 - místo je stejné, jen různé vyhledávače různě vyhledávají)

Začátek v 18:00 hodinObřad Večeře Páně

Obřad „Večeře Páně“ je tradiční slavnost setkání s Kristem u jednoho stolu, oslava pospolitosti učedníků. Učedníkem je přitom každý, kdo se odváží podívat do hlubiny jménem Bůh.

Jádrem obřadu je vyjádřit vděčnost, smířit se a rozdělit se (lámat chléb).

Dění obřadu se vymyká přirozenému vnímání věcí; promlouvá symboly, komunikuje přímo se srdcem, oživuje víru.
Součástí tohoto setkání je pít s Kristem z jednoho kalicha a jíst s Kristem z jednoho chleba.

A to víno v kalichu a ten chleba, to je přitom Kristus sám.

 • Co to znamená pít z jednoho kalicha?
 • Podle čeho si vybírá Bůh přátele nebo učedníky?
 • Podle čeho si člověk vybírá Boha?
 • Starý příběh je znovu vyprávěn, aby se stal přítomností.
 • Bůh přichází k člověku a klečí před ním.
 • Přijmout službu znamená sloužit.

Večeře Páně

je archaický náboženský termín, který odkazuje k událostem, kdy Ježíš naposledy večeřel se svými učedníky před svou smrtí.
Kristus tehdy mimo jiné řekl: „To čiňte na mou památku.“

Následovníci Krista dělají na jeho památku mnohé a jedna z věcí je, že z té poslední večeřevytvořili obřad, rituál. Tím chtějí

 • znovu si zpřítomnit a prožít chvíle s Kristem,
 • znovu slyšet jeho slova,
 • zažít změnu ve svých životech, nabrat dech a třeba i začít znovu.


Přípravou na toto duchovní setkání může být čtení Evangelia Jana 13.kapitola.

Praktická informace: přineste si s sebou osušku/ručník.

Jídlo na společný stůl vítáno.Ježíš s vědomím, že mu Otec dal všechno do rukou, vstal od večeře, odložil plášť, vzal zástěru a přepásal se.
Potom nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a otírat je zástěrou.

Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: "Pane, ty mi chceš mýt nohy?"
Ježíš mu odpověděl: "Teď nechápeš, co dělám, ale potom porozumíš."
Petr mu řekl: "Nikdy mi nohy nebudeš mýt!"
Ježíš mu odpověděl: "Jestliže tě neumyji, nemáš se mnou podíl."
Šimon Petr mu řekl: "Pane, tak tedy nejen mé nohy, ale i ruce a hlavu!"
Ježíš mu řekl: "Kdo je normálně čistý, tomu stačí umýt jen nohy."

Když jim tedy umyl nohy, vzal si plášť, posadil se opět za stůl a řekl jim: "Rozumíte, co jsem vám udělal?"


Kristus (Evangelium Jana 13:3-12)


Pro více informací klikněte zde

Další 3 události ...
Sobota 14.prosinec 2019 Vyprávění o věcech, které se udály
Sobota 28.prosinec 2019 Přijď, jaký jsi!
Sobota 18.leden 2020 Vzhůru ke kořenům #21 O tradicích přes hranu horizontu