Vítejte,

Uživatelské jméno:

Heslo:[ ]


Datum / Čas

 


Počítadlo

Dnes na této stránce ...
celkem: 1
unikátních: 1

Celkem na této stránce ...
celkem: 14880
unikátních: 3693

Stránka ...
celkem: 77197
unikátních: 19487

Online

Dnes na této stránce ...
celkem: 1
unikátních: 1

Celkem na této stránce ...
celkem: 14880
unikátních: 3693

Stránka ...
celkem: 77197
unikátních: 19487

 

Seznam událostí

<< Říjen Listopad 2019 Prosinec >>
<< 2018 Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec   2020 >>
Sobota 09.listopad 2019 v 10:00 - Svatomartinská husa jako spirituální fenomén posvícení
Vložil: K.  Kategorie: Setkání Generace Víry v Liberci  Kontakt: kontakt©generaceviry.cz 
Kdy: Sobota 09.listopad 2019 v 10:00 Konec: Sobota 09.listopad 2019 v 13:00
Místo: U Lucky & Janči

Místo setkání

  • U Lucky & Janči (bývalá cukrárna)
  • Adresa: Brunclíkova 90, Liberec - Vesec, mapka (druhá varianta adresy U Statku 90 - místo je stejné, jen různé vyhledávače různě vyhledávají)
  • Telefon Lucka: 606 753 053
  • Parkování přímo na místě.
  • Setkání v Centru se tentokrát NEKONÁ.

Začátek v 10:00 hodin
Svatomartinská husa jako spirituální fenomén posvícení


A tohle je důležité: Nejde jen o lecjakou tuctovou gastronomii, běžný oběd anebo snad dokonce o (všedně vulgární) konzumování.
Je to nejpravější bohoslužba.

Budeme-li hledat pravzor bohoslužby u prvních křesťanů, najdeme setkání kolem stolu.
Základem byla pospolitost, lámání chleba, sdílení víry, životních zkušeností a reflexí.
Kromě jídla sem patřily modlitby, zpívání, poezie (tedy žalmické liturgické uctívání Boha), apoštolské učení, zázraky a znamení.

Lámání chleba tenkrát možná odkazovalo na osobní zážitky s Kristem. Ale byl to také běžně rozšířený zvyk, jak normálně začínalo každé společné stolování.
Až mnohem později se vše zorganizovalo a vznikl termín Večeře Páně, případně zakotvila cizí slova, jako eucharistie (česky: díkůvzdání) nebo liturgie (česky: služba lidu).

Nesnadná disciplína. Pročež naučme se opět něco nového.

Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Skrze apoštoly se dělo mnoho zázraků a znamení.
Každý den po domech lámali chléb a společně jedli, s radostí a s upřímným srdcem chválili Boha.

- Bible, kniha Skutky apoštolů 2:42-47
Podle legendy slavil první posvícení Šalamoun, když světil svůj chrám v Jeruzalémě. Každý rok v ten stejný den pak pořádal hostinu pro své přátele na počest vysvěcení chrámu.
Postupně se posvícení staly výročními slavnostmi, které se slavily podle svátku světce, jemuž byl zasvěcen místní kostel.
Obvyklými atributy posvícení byly posvícenské koláče, místní speciality, taneční zábavy a průvody s maskami.

V období října a listopadu se setkává mnoho tradičních i starobylých svátků. Je to čas radosti, oslav a díkůvzdání nad završeným celoročním hospodařením.
Je to přelom mezi létem, sklizní a přípravou na dlouhý čas zimy.

Stůl v den sv. Martina patřil a dodnes patří zejména na venkově mezi nejbohatší v roce. Spojitost svatého Martina a hus najdeme ve dvou legendách. Ta první praví, že husy svatého Martina při kázání tolik rušily, že nyní pykají na svatomartinském pekáči.
Druhá legenda říká, že se Martin před svou volbou biskupem ze skromnosti skrýval v husníku, ale husy ho svým kejháním prozradily.

Křesťanství z nejrůznějších stránek, tentokrát u posvěceného stolu.Svátek sv. Martina symbolizoval konec sklizně, završil zemědělský rok a oznámil začátek zimy.

Svatý Martin se narodil roku 316 n.l. jako Martin Tourský. Jeho otec byl pohanský římský důstojník v římské provincii Horní Panonie, dnešním Maďarsku,
a už v patnácti letech donutil Martina stát se vojákem. Legenda říká, že jedné chladné temné noci uviděl Martin na ulici polonahého žebráka, který ho žádal o almužnu.
Martin ale peníze neměl, a protože chtěl žebráka alespoň ochránit před chladem, rozetnul svůj vojenský plášť na dvě poloviny a jednu mu daroval.
Následující noc se mu zjevil Kristus oblečený právě do této poloviny pláště. Pravděpodobně pod vlivem tohoto zjevení přijal Martin na Velkou noc roku 339 křest
a rozhodl se zasvětit svůj život Bohu. Na opuštění vojska si ale musel počkat dalších zhruba 15 let, než dosáhl důstojnické hodnosti.

V roce 372 přijal biskupský stolec v Tours, ale i přes své jmenování biskupem žil dále jako mnich v chatrči poblíž řeky Loiry, kde později vzniklo opatství Marmoutier.
Svatý Martin zemřel roku 397 v 81 letech v Candes u Tours. Je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů a nejčastěji bývá zobrazován na koni s půlkou pláště a žebrákem.Pro více informací klikněte zde

Další 10 události ...
Sobota 16.listopad 2019 Hledání signálu v Getsemanské zahradě
Sobota 23.listopad 2019 Kterak Ježíš pochválil nepoctivého správce
Sobota 30.listopad 2019 Vyprávění o věcech, které se mezi námi udály
Sobota 07.prosinec 2019 Obřad Večeře Páně
Sobota 14.prosinec 2019 Vyprávění o věcech, které se udály
Sobota 21.prosinec 2019 Zpráva o stavu světa za dva haléře
Sobota 28.prosinec 2019 Veškerá moc ve vesmíru
Sobota 04.leden 2020 Přijď, jaký jsi
Sobota 11.leden 2020 Misie - jádro církve nebo jádro problému?
Sobota 18.leden 2020 Přijď, jaký jsi