Vítejte,

Uživatelské jméno:

Heslo:[ ]


Datum / Čas

 


Počítadlo

Dnes na této stránce ...
celkem: 0
unikátních: 0

Celkem na této stránce ...
celkem: 14733
unikátních: 3609

Stránka ...
celkem: 76144
unikátních: 18903

Online

Dnes na této stránce ...
celkem: 0
unikátních: 0

Celkem na této stránce ...
celkem: 14733
unikátních: 3609

Stránka ...
celkem: 76144
unikátních: 18903

 

Seznam událostí

<< Únor Březen 2018 Duben >>
<< 2017 Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec   2019 >>
Sobota 10.březen 2018 v 10:00 - Obřad Večeře Páně s Jiřím Benešem
Vložil: K.  Kategorie: Setkání Generace Víry v Liberci  Kontakt: kontakt©generaceviry.cz 
Kdy: Sobota 10.březen 2018 v 10:00 Konec: Sobota 10.březen 2018 v 14:00
Místo: Centrum Generace Liberec

Obřad Večeře Páně s Jiřím Benešem

Obřad „Večeře Páně“ je tradiční slavnost setkání s Kristem u jednoho stolu, oslava pospolitosti učedníků. Učedníkem je přitom každý, kdo se někdy odvážil podívat do hlubiny jménem Bůh.

Jádrem obřadu je vyjádřit vděčnost, smířit se a rozdělit se (lámat chléb).

Dění obřadu se vymyká přirozenému vnímání věcí; promlouvá symboly, komunikuje přímo se srdcem, oživuje víru.
Součástí tohoto setkání je pít s Kristem z jednoho kalicha a jíst s Kristem z jednoho chleba.
A to víno v kalichu a ten chleba, to je přitom Kristus sám.

Prosíme o dochvilnost.

  • Co to znamená pít z jednoho kalicha?
  • Podle čeho si vybírá Bůh přátele nebo učedníky?
  • Podle čeho si člověk vybírá Boha?
  • Starý příběh je znovu vyprávěn, aby se stal přítomností.
  • Setkání s Kristem jako možnost smíření a nového začátku.
  • Bůh přichází k člověku a klečí před ním.
  • Přijmout službu znamená sloužit.

Večeře Páně

je archaický náboženský termín, který odkazuje k událostem, kdy Ježíš naposledy večeřel se svými učedníky před svou smrtí.
Kristus tehdy mimo jiné řekl: „To čiňte na mou památku.“

Následovníci Krista dělají na jeho památku mnohé a jedna z věcí je, že z té poslední večeřevytvořili obřad, rituál. Tím chtějí

  • znovu si zpřítomnit a prožít chvíle s Kristem,
  • znovu slyšet jeho slova,
  • zažít změnu ve svých životech, nabrat dech a třeba i začít znovu.


Jak asi obřad probíhá?
Obsahem je zastavení a uvažování nad příběhem, kontextem a dobovými symboly.
Obřad omývání nohou dle autentického pozvání Krista, přijímání chleba a vína, modlitby, písně.
Přípravou na toto duchovní setkání Ti může být čtení Evangelia Jana 13.kapitola.

Praktická informace: přineste si s sebou osušku/ručník (omývání nohou).
Doc. Jiří Beneš, Th.D. (*5.8.1961) je významný český teolog současnosti, biblista a vysokoškolský pedagog.
Je žákem prof. Jana Hellera, nyní je vedoucím katedry biblistiky a judaistiky Husitské teologické fakulty UK v Praze.
Specializuje se zejména na Starý zákon a hebrejštinu. Působí v Čechách i v zahraničí,
přednáší, publikuje v různých periodikách, je autorem řady teologických článků a knih.

Jiří Beneš

Přečtěte si více o Jiřím Benešovi

Ježíš, vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou, vstal od večeře, odložil plášť, vzal zástěru a přepásal se.
Potom nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a vytírat je zástěrou, kterou byl přepásán.
Přišel tedy k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: "Pane, ty mi chceš mýt nohy?"
Ježíš mu odpověděl: "Ty teď nechápeš, co dělám, ale potom porozumíš."
Petr mu řekl: "Nikdy nebudeš mýt mé nohy!" Ježíš mu odpověděl: "Jestliže tě neumyji, nemáš se mnou podíl."
Šimon Petr mu řekl: "Pane, nejen mé nohy, ale i ruce a hlavu!"
Ježíš mu řekl: "Kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen nohy, neboť je celý čistý.
Když jim tedy umyl nohy, vzal si plášť, posadil se opět za stůl a řekl jim: "Rozumíte, co jsem vám udělal?"

Kristus (Evangelium Jana 13:3-12)

Pro více informací klikněte zde

Další 10 události ...
Sobota 17.březen 2018 Kde vzít jistotu, že tento Bůh je ten pravý?
Sobota 24.březen 2018 Starý příběh #3 / Na čí straně bojuje Bůh
Pátek 30.březen 2018 Výlet
Sobota 31.březen 2018 Cesta Velikonoc
Sobota 07.duben 2018 Vzhůru ke kořenům - o tradicích přes hranu horizontu
Sobota 14.duben 2018 Vernisáž výstavy fotografií Projektu 40
Sobota 28.duben 2018 Starý příběh #4 / Na čí straně bojuje Bůh
Sobota 05.květen 2018 Setkání
Sobota 12.květen 2018 Příběh Ester
Sobota 12.květen 2018 Zápisky z Moskvy