Vítejte,

Uživatelské jméno:

Heslo:[ ]


Datum / Čas

 


Počítadlo

Dnes na této stránce ...
celkem: 1
unikátních: 1

Celkem na této stránce ...
celkem: 14880
unikátních: 3693

Stránka ...
celkem: 77197
unikátních: 19487

Online

Dnes na této stránce ...
celkem: 1
unikátních: 1

Celkem na této stránce ...
celkem: 14880
unikátních: 3693

Stránka ...
celkem: 77197
unikátních: 19487

 

Seznam událostí

<< Prosinec Leden 2018 Únor >>
<< 2017 Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec   2019 >>
Sobota 27.leden 2018 v 10:00 - Starý příběh #1 / Na čí straně bojuje Bůh?
Vložil: K.  Kategorie: Setkání Generace Víry v Liberci  Kontakt: kontakt©generaceviry.cz 
Kdy: Sobota 27.leden 2018 v 10:00 Konec: Sobota 27.leden 2018 v 13:00
Místo: Centrum Generace Liberec

Program | Začátek v 10:00 hodin


Starý příběh #1 / Na čí straně bojuje Bůh?


Další ze série setkání zaměřených na intenzivní hloubkové studium biblických textů a kultury.

Neotřelý vhled do Biblického sdělení, do okolností a kontextu s kvalifikovaným průvodcem Janem Caldrem.

Přijďte připraveni a nechte se nadchnout.Příprava | Úkol | Otázky do pranice


 • 1 Sam. 4:3 - Když se lid vrátil do tábora, izraelští stařešinové se ptali: "Proč nás dnes Hospodin před Filištíny porazil? Pojďme si ze Šíla přinést Truhlu Hospodinovy smlouvy! Ať přijde mezi nás a vysvobodí nás z ruky našich nepřátel."
  • Proč to vnímali tak, že je porazil Hospodin?
  • Proč je pro ně řešením vzít s sebou truhlu Hospodinovy smlouvy?

 • 1 Sam. 8:4 - Všichni izraelští starší se tedy shromáždili a přišli k Samuelovi do Rámy.
  :5 Řekli mu: "Hle, ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. Dosaď nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů."
  :7 Hospodin Samuelovi odpověděl: "Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval.
  • Ospravedlňují chyby Samuelových synů prosbu za ustanovení krále?
  • Opravdu zavrhli Hospodina?

 • 1 Sam. 8:19 - Lid však odmítl Samuela uposlechnout. Prohlásili: "Nikoli. Ať je nad námi král!
  :20 I my chceme být jako všechny ostatní národy. Náš král nás bude soudit a bude před námi vycházet a povede naše boje."
  :21 Samuel všechna slova lidu vyslechl a přednesl je Hospodinu.
  :22 Hospodin Samuelovi pravil: "Uposlechni je a ustanov jim krále."
  • Proč chtěli být jako ostatní národy?
  • Jak to že jim Hospodiny vyhověl?

Prosíme o dochvilnost.

Starověké texty přinášejí nové pohledy na historii uctívání Boha, a tím také i na dnešní obřady a rituály. Pomohou nacházet kořeny, propojovat souvislosti a nalézat to podstatné. Studijní setkání konají pravidelně.
Témata jsou předem dána a jejich náplň i osnovu dotváříte svými dotazy a tipy do diskuse.


Příští studijní setkání - pokračování

 • 24.února 2018
 • 24.března 2018
 • 28.dubna 2018K čemu by společné studium mělo vést

 • Učit se uvažovat o víře, křesťanství a o Bohu bez potřeby papouškovat tradiční fráze a rituály.
 • Umět najít si svou cestičku, jak sát Boží slovo a měnit život k lepšímu. Nebát se toho.
 • Učit se mluvit o křesťanství s lidmi kolem nás normálním jazykem, mít k tomu chuť i palivo.
 • Učit se hledat nové & vlastní vyjádření své víry.

Když se izraelský lid po prohrané bitvě s Filištýnskými a ztrátě 4000 mužů vrátil do tábora, izraelští stařešinové se ptali:
„Proč dnes Hospodin způsobil naši porážku?“

- Bible, 1. kniha Samuelova 4. kap.


Pro více informací klikněte zde

Další 10 události ...
Sobota 03.únor 2018 Vzhůru ke kořenům - o tradicích přes hranu horizontu
Sobota 10.únor 2018 ThMgr. Krchňák Michal - Strasti a slasti překladatele Bible
Sobota 10.únor 2018 Projekt 40 - Organizační schůzka
Středa 14.únor 2018 Popeleční středa - Začíná Projekt 40
Sobota 17.únor 2018 Workshop a přičichnutí k fenoménu Feuerstein
Sobota 24.únor 2018 Starý příběh #2 / Na čí straně bojuje Bůh?
Sobota 03.březen 2018 Vzhůru ke kořenům - o tradicích přes hranu horizontu
Sobota 10.březen 2018 Obřad Večeře Páně s Jiřím Benešem
Sobota 17.březen 2018 Kde vzít jistotu, že tento Bůh je ten pravý?
Sobota 24.březen 2018 Starý příběh #3 / Na čí straně bojuje Bůh