Vítejte,

Uživatelské jméno:

Heslo:[ ]


Datum / Čas

 


Počítadlo

Dnes na této stránce ...
celkem: 0
unikátních: 0

Celkem na této stránce ...
celkem: 14677
unikátních: 3585

Stránka ...
celkem: 75776
unikátních: 18758

Online

Dnes na této stránce ...
celkem: 0
unikátních: 0

Celkem na této stránce ...
celkem: 14677
unikátních: 3585

Stránka ...
celkem: 75776
unikátních: 18758

 

Seznam událostí

<< Říjen Listopad 2017 Prosinec >>
<< 2016 Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec   2018 >>
Sobota 11.listopad 2017 v 10:00 - Svatomartinská husa jako spirituální fenomén posvícení
Vložil: K.  Kategorie: Setkání Generace Víry v Liberci  Kontakt: kontakt©generaceviry.cz 
Kdy: Sobota 11.listopad 2017 v 10:00 Konec: Sobota 11.listopad 2017 v 15:00
Místo: U Mirka & Lucky Trubačových

Místo setkání

U Mirka & Lucky Trubačových (bývalá cukrárna)
Adresa: Brunclíkova 90, Liberec - Vesec, mapka (druhá varianta adresy U Statku 90 - místo je stejné, jen různé vyhledávače různě vyhledávají)
Telefon pro info: Janča: 728 151 259
Parkování přímo na místě.
Setkání v Centru Generace se tentokrát NEKONÁ.Program


Svatomartinská husa jako spirituální fenomén posvícení


A tohle je důležité: Nejde jen o lecjakou tuctovou gastronomii, běžný oběd anebo snad dokonce (všedně vulgární) obžerství. Je to pravá bohoslužba.

Budeme-li hledat pravzor bohoslužby u prvních křesťanů, najdeme setkání kolem stolu. Základem byla pospolitost, lámání chleba, sdílení víry, životních zkušeností a reflexí. Kromě jídla sem patřily modlitby, zpívání, poezie (tedy žalmické liturgické uctívání Boha), apoštolské učení, zázraky a znamení.

Lámání chleba tenkrát možná odkazovalo na osobní zážitky s Kristem. Ale byl to také běžně rozšířený zvyk, jak normálně začínalo každé společné stolování. Až mnohem později se vše zorganizovalo a vznikl termín Večeře Páně, případně zakotvila cizí slova, jako eucharistie (česky: díkůvzdání) nebo liturgie (česky: služba lidu).

Nesnadná disciplína. Pročež osahejte si bohoslužbu prvotních křesťanů a nechte ji, ať vás něco nového naučí.

Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Skrze apoštoly se dělo mnoho zázraků a znamení.
Každý den po domech lámali chléb a společně jedli, s radostí a s upřímným srdcem chválili Boha.

- Bible, kniha Skutky apoštolů 2:42-47
Podle legendy slavil první posvícení Šalamoun, když světil svůj chrám v Jeruzalémě. Každý rok v ten stejný den pak pořádal hostinu pro své přátele na počest vysvěcení chrámu. Postupně se posvícení staly výročními slavnostmi, které se slavily podle svátku světce, jemuž byl zasvěcen místní kostel. Obvyklými atributy posvícení byly posvícenské koláče, místní speciality, taneční zábavy a průvody s maskami.

V období října a listopadu se setkává mnoho tradičních i starobylých svátků. Je to čas radosti, oslav a díkůvzdání nad završeným celoročním hospodařením. Je to přelom mezi létem, sklizní a přípravou na dlouhý čas zimy.

Stůl v den sv. Martina patřil a dodnes patří zejména na venkově mezi nejbohatší v roce. Spojitost svatého Martina a hus najdeme ve dvou legendách. Ta první praví, že husy svatého Martina při kázání tolik rušily, že nyní pykají na svatomartinském pekáči.
Druhá legenda říká, že se Martin před svou volbou biskupem ze skromnosti skrýval v husníku, ale husy ho svým kejháním prozradily.

Křesťanství z nejrůznějších stránek, tentokrát u posvěceného stolu.Svátek sv. Martina symbolizoval konec sklizně, završil zemědělský rok a oznámil začátek zimy.

Svatý Martin se narodil roku 316 n.l. jako Martin Tourský. Jeho otec byl pohanský římský důstojník v římské provincii Horní Panonie, dnešním Maďarsku, a už v patnácti letech donutil Martina stát se vojákem. Legenda říká, že jedné chladné temné noci uviděl Martin na ulici polonahého žebráka, který ho žádal o almužnu.
Martin ale peníze neměl, a protože chtěl žebráka alespoň ochránit před chladem, rozetnul svůj vojenský plášť na dvě poloviny a jednu mu daroval. Následující noc se mu zjevil Kristus oblečený právě do této poloviny pláště. Pravděpodobně pod vlivem tohoto zjevení přijal Martin na Velkou noc roku 339 křest a rozhodl se zasvětit svůj život Bohu. Na opuštění vojska si ale musel počkat dalších zhruba 15 let, než dosáhl důstojnické hodnosti.

V roce 372 přijal biskupský stolec v Tours, ale i přes své jmenování biskupem žil dále jako mnich v chatrči poblíž řeky Loiry, kde později vzniklo opatství Marmoutier.
Svatý Martin zemřel roku 397 v 81 letech v Candes u Tours. Je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů a nejčastěji bývá zobrazován na koni s půlkou pláště a žebrákem.

Pro více informací klikněte zde

Další 10 události ...
Sobota 18.listopad 2017 Noemi a Rut - příběh o víře, lásce, živobytí anebo zkrátka o životě?
Sobota 25.listopad 2017 Co je to zázrak? Berlička pro chudé, důkaz Boha anebo jiný úhel pohledu?
Sobota 02.prosinec 2017 Vzhůru ke kořenům! Tradice #8
Sobota 09.prosinec 2017 Na cestě do Betléma
Sobota 16.prosinec 2017 Na cestě do Betléma
Sobota 23.prosinec 2017 Vítejte v Betlémě
Sobota 06.leden 2018 Novoroční návštěva u sousedů
Sobota 13.leden 2018 Každý vidí jen to, čemu chce věřit
Sobota 20.leden 2018 Mystéria všedního dne: Památníček a bramborák
Sobota 27.leden 2018 Starý příběh #1 / Na čí straně bojuje Bůh?