Vítejte,

Uživatelské jméno:

Heslo:[ ]


Datum / Čas

 


Počítadlo

Dnes na této stránce ...
celkem: 1
unikátních: 1

Celkem na této stránce ...
celkem: 15015
unikátních: 3789

Stránka ...
celkem: 78088
unikátních: 19969

Online

Dnes na této stránce ...
celkem: 1
unikátních: 1

Celkem na této stránce ...
celkem: 15015
unikátních: 3789

Stránka ...
celkem: 78088
unikátních: 19969

 

Seznam událostí

<< Únor Březen 2017 Duben >>
<< 2016 Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec   2018 >>
Sobota 25.březen 2017 v 10:00 - Studijní setkání nad knihou Soudců III.
Vložil: K.  Kategorie: Setkání Generace Víry v Liberci  Kontakt: kontakt©generaceviry.cz 
Kdy: Sobota 25.březen 2017 v 10:00 Konec: Sobota 25.březen 2017 v 13:00
Místo: Centrum Generace Liberec

Další ze série setkání zaměřených na intenzivní hloubkové studium biblických textů a kultury. Neotřelý vhled do Biblického sdělení, do okolností a kontextu s kvalifikovaným průvodcem Janem Caldrem.
Přijďte připraveni a nechte se nadchnout.

Příprava = jednoduchý úkol

  • přečti si Soudců kap. 6-8
  • Pokus se vytvořit charakteristiku soudce Gedeóna v jednotlivých etapách jeho života.
  • Popiš reakce lidí na jeho činnost a k čemu to vedlo.

Prosíme o dochvilnost.Starověké texty přinášejí nové pohledy na historii uctívání Boha, a tím také i na dnešní obřady a rituály. Pomohou nacházet kořeny, propojovat souvislosti a nalézat to podstatné. Studijní setkání konají pravidelně.
Témata jsou předem dána a jejich náplň i osnovu dotváříte svými dotazy a tipy do diskuse.
Gedeon právě mlátil pšenici - uvnitř lisu na víno, aby to loupeživým hordám Midiánců uniklo.
Hospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu: "Hospodin s tebou, udatný hrdino!"
Nato mu Gedeon odvětil: "Promiň, pane, ale je-li Hospodin s námi, proč nás potkalo tohle všechno? A kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých nám vyprávěli naši otcové? Prý ,Cožpak nás Hospodin nevyvedl z Egypta?' Jenže teď nás Hospodin opustil a dal, aby nás měli v hrsti Midiánci!"
Tu se na něho obrátil Hospodin a pravil: "Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z hrsti Midiánců. Cožpak jsem tě neposlal já?"
Ale on mu odpověděl: "Promiňte, Pane, čím zachráním Izrael? Vždyť můj rod je v Manasesovi nejchudší a já v otcovské rodině nejmladší."
Hospodin mu však pravil: "Protože s tebou budu já , proto pobiješ ty Midiánce do posledního ."

Bible, kniha Soudců 6:11-16K čemu by společné studium mělo vést:

  • Učit se uvažovat o víře, křesťanství a o Bohu bez potřeby papouškovat tradiční fráze a rituály.
  • Umět najít si svou cestičku, jak sát Boží slovo a měnit život k lepšímu. Nebát se toho.
  • Učit se mluvit o křesťanství s lidmi kolem nás normálním jazykem, mít k tomu chuť i palivo.
  • Učit se hledat nové vyjádření své víry.


Kniha Soudců je pojmenována podle dvanácti mužů a jedné ženy, kteří sloužili jako soudcové v době mezi smrtí izraelského vůdce jménem Jozue, a dobou, kdy začal působit prorok Samuel.
Je to příběh devíti (ze dvanácti) izraelských kmenů, které nedosáhly naprostého vítězství, když se při vstupu do zaslíbené země měly vyrovnat s nepřáteli.

Pro více informací klikněte zde

Další 10 události ...
Středa 29.březen 2017 Projekt 40 | Putování za barvami duhy
Sobota 01.duben 2017 Vzhůru ke kořenům!
Čtvrtek 06.duben 2017 Projekt 40 | Putování za barvami duhy
Sobota 08.duben 2017 Jak to Kristus myslel?
Pátek 14.duben 2017 Malá pouť o Velikém pátku | Na fialky
Sobota 15.duben 2017 Cesta Velikonoc
Sobota 22.duben 2017 Kdož sú Boží bojovníci #4
Sobota 29.duben 2017 Poslání, to otřepané slovo
Neděle 30.duben 2017 Zašlete fotografie ke zpracování
Sobota 06.květen 2017 Vernisáž Projektu 40